• مديريت ليست اشخاص (ذخيره و ویرایش)
 • مدیریت لیست سهام ها در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و نماد) به همراه بارگزاری اطلاعات جدید سهام ها
 • ثبت و ویرایش خرید و چاپ آن به صورت گرافیکی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
 • ثبت و ویرایش فروش و چاپ آن به صورت گرافیکی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
 • ثبت و ویرایش واریز ها و پرداخت ها و مدیریت کارگزاری ها
 • ثبت و ویرایش درآمد های متفرقه و انواع درآمد ها
 • امکان چاپ اسناد امور مالی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر
 • بارگذاری قیمت های نماد بصورت اتوماتیک
 • ویرایش پروفایل شرکت و ثبت لوگوی شرکت جهت نمایش در گزارشات
 • تنظیم اندازه لوگو و فونت بخش های مختلف گزارشات
 • محاسبه جمع ارزش سهام، جمع مبلغ خرید، جمع مبلغ فروش، جمع سود و زیان، جمع واریزها، جمع برداشت ها، جمع درآمدهای متفرقه، جمع مانده کارگزاری، دارائی کل
 • گزارشات پایه شامل اشخاص و موجودی سهام ها، کاردکس سهام و گزارش مانده حساب ها، سود و زیان و…
 • گزارشات اصلی شامل گزارشات فروش و خرید، درآمد، واریز، برداشت و … به صورت از تاریخ تا تاریخ و براساس شخص
 • امکانات مرتب سازی گزارشات و تبدیل تمامی گزارشات به اکسل
 • سایر امکانات نظیر دفترچه تلفن، یادآوری ها و راس گیری چک
 • مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف
 • امکان تبدیل گزارشات به PDF
 • تهيه پشتيبان از نرم افزار و بازيابی پشتيبان و بروزرسانی نرم افزار
 • نصب و راه اندازی نرم افزار در تمامی سيستم ها تنها با چند کليک

دانلود رایگان – حجم کم – نصب آسان – بدون قفل سخت افزاری – یک ماه رایگان (نسخه اصلی بدون محدودیت)

دانلود رایگان از سایت: https://product.easysoft.ir/EasyBourse