برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزارهای شارژ واحدها

آپدیت نرم افزار شارژ آپارتمان آسان (نقره ای) (فروردین 1402)

0 19

آپدیت جدید نرم افزار شارژ آپارتمان منتشر شد: نسخه ۲.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ مجتمع آسان (طلایی) (فروردین 1402)

0 8

آپدیت جدید منتشر شد: نسخه 2.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه شارژ بخش «شارژ ماهانه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار ساختمان آسان (برنزی) (فروردین 1402)

0 11

آپدیت جدید نرم افزار شارژ ساختمان منتشر شد: نسخه ۲.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ آپارتمان آسان (نقره ای) (فروردین 1402)

0 6

آپدیت جدید نرم افزار شارژ آپارتمان منتشر شد: نسخه ۲.6.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای شناسه اشخاصنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار ساختمان آسان (برنزی) (فروردین 1402)

0 5

آپدیت جدید نرم افزار شارژ ساختمان منتشر شد: نسخه ۲.6.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای شناسه اشخاصنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ مجتمع آسان (طلایی) (فروردین 1402)

0 8

آپدیت جدید منتشر شد: نسخه 2.6.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای شناسه اشخاصنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت تر اشخاصاستفاده از شناسه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ آپارتمان آسان (نقره ای) (دی 1401)

0 6

آپدیت جدید نرم افزار شارژ آپارتمان منتشر شد: نسخه ۲.5.۰ (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن «ثبت از طریق واحد» به پرداخت ها و دریافت هارفع مشکل نمایش ندادن ارسال پیامک در گزارش…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار ساختمان آسان (برنزی) (دی 1401)

0 7

آپدیت جدید نرم افزار شارژ ساختمان منتشر شد: نسخه ۲.5.۰ (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن گزینه های تغییر نام کاربری، تولید رمز عبور جدید و نمایش رمز عبور جدید به بخش کاربراناضافه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ مجتمع آسان (طلایی) (دی 1401)

0 9

آپدیت جدید منتشر شد: نسخه 2.5.۰ (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن «ثبت از طریق واحد» به پرداخت ها و دریافت هارفع مشکل نمایش ندادن ارسال پیامک در گزارش بدهکاران و بستکاراناضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار ساختمان آسان (برنزی) (آذر 1401)

0 54

آپدیت جدید نرم افزار شارژ ساختمان منتشر شد: نسخه ۲.4.۰ (آذر ۱۴۰۱) اضافه شدن فیلتر بلوک به گزارش بدهکاران و بستانکاراناضافه شدن امکان چاپ توضیحات سند در چاپ صورتحساباضافه شدن…

ادامه مطلب