برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار آموزشگاه آسان

آپدیت نرم افزار آموزشگاه آسان (اردیبهشت 1402)

0 176

آپدیت جدید نرم افزار آموزشگاه آسان منتشر شد: نسخه 1.3.1 (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن فیلتر گروه شخص در ثبت نام گروهی اعضاء در کلاساضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای اعضا و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار آموزشگاه آسان (آذر 1401)

0 109

آپدیت جدید نرم افزار آموزشگاه آسان منتشر شد: نسخه 1.2.0 (آذر ۱۴۰۱)اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هاامکان ثبت نمره نهایی…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار آموزشگاه آسان (مهر 1401)

0 125

آپدیت جدید نرم افزار آموزشگاه آسان منتشر شد: نسخه 1.1.0 (مهر ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سداد

0 1192

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سداد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک پارسیان

0 2661

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت

0 3811

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت به پرداخت ملت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان آسان پرداخت پرشین

0 619

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت آسان پرداخت پرشین شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب