برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزارهای امور مالی

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان (اسفند 1401)

0 181

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان منتشر شد. نسخه 1.3.0 (اسفند 1401)اضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور»، «شهرستان»، «بخش»، «کد شغل» و «تاریخ تولد» به…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان (دی 1401)

0 138

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان منتشر شد. نسخه 1.2.0 (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن «شناسه شخص» به بخش اشخاصاضافه شدن گزینه های تغییر نام کاربری، تولید رمز عبور جدید و…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (دی 1401)

0 187

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه ۳.۹.۰ (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن «شناسه شخص» به بخش اشخاصاضافه شدن گزینه های تغییر نام کاربری، تولید رمز عبور جدید…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان (آبان 1401)

0 127

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان منتشر شد. نسخه 1.1.0 (آبان ۱۴۰۱) اضافه شدن قابلیت استفاده نرم افزار بصورت شبکه و اتصال نرم افزار به نسخه سرور نرم افزار…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (آبان 1401)

0 142

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.8.0 (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن قابلیت استفاده نرم افزار بصورت شبکه و اتصال نرم افزار به نسخه سرور نرم افزار…

ادامه مطلب