برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار حسابداری آسان

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سداد

0 1467

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سداد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت

0 4486

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت به پرداخت ملت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری آسان (شهریور 1401)

0 153

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری آسان منتشر شد نسخه 3.6.0 (شهریور ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:• دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت• دستگاه کارت خوان…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان آسان پرداخت پرشین

0 880

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت آسان پرداخت پرشین شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سامان

0 6100

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سامان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری آسان (نسخه 3.5.0 – تیر 1401)

0 162

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری آسان منتشر شد نسخه 3.5.0 (تیر ۱۴۰۱)اضافه شدن «تولید سریال» به بخش کالاهااضافه شدن «تولید بارکد» به بخش کالاهااضافه شدن «چاپ مشخصات و بارکد کالا»…

ادامه مطلب