برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (دی 1401)

0 57

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه ۳.۹.۰ (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن «شناسه شخص» به بخش اشخاصاضافه شدن گزینه های تغییر نام کاربری، تولید رمز عبور جدید…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (آبان 1401)

0 65

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.8.0 (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن قابلیت استفاده نرم افزار بصورت شبکه و اتصال نرم افزار به نسخه سرور نرم افزار…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (مهر 1401)

0 60

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.7.0 (مهر ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان «به پرداخت ملت» از طریق شبکه، USB و ویندوز سرویساتصال…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سداد

0 392

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سداد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک پارسیان

0 325

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (شهریور 1401)

0 73

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.6.0 (شهریور ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:دستگاه کارت خوان به پرداخت ملتدستگاه کارت خوان…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان آسان پرداخت پرشین

0 78

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت آسان پرداخت پرشین شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سامان

0 609

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سامان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان (نسخه 3.5.0 – تیر 1401)

0 82

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.5.0 (تیر ۱۴۰۱)اضافه شدن «تولید سریال» به بخش کالاهااضافه شدن «تولید بارکد» به بخش کالاهااضافه شدن «چاپ مشخصات و…

ادامه مطلب