برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار حساب و کتاب آسان

آپدیت جدید نرم افزار حساب و کتاب آسان (شهریور ۱۴۰۱)

0 110

آپدیت جدید نرم افزار حساب و کتاب آسان منتشر شد نسخه 3.1.0 (شهریور ۱۴۰۱)اضافه شدن منوی «تغییر کاربر» به نرم افزارامکان ارسال پیامک خودکار در عملیات ثبت گروهیاضافه شدن کلید…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حساب و کتاب آسان

0 204

آپدیت جدید نرم افزار حساب و کتاب آسان منتشر شد نسخه 3.0.0 (خرداد ۱۴۰۱)اضافه شدن «تنظیمات جستجو» به بخش تنظیمات نمایشتغییر «واحد ارزی» از حالت انتخابی به حالت نوشتاری در…

ادامه مطلب