برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار انبارداری آسان

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان (مهر 1401)

0 130

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.6.0 (مهر ۱۴۰۱)اضافه شدن قابلیت استفاده نرم افزار بصورت شبکه و اتصال نرم افزار به نسخه سرور نرم افزار انبارداری آساناضافه…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان (شهریور 1401)

0 156

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.4.0 (شهریور ۱۴۰۱)اضافه شدن منوی «تغییر کاربر» به نرم افزاراضافه شدن گزینه «حذف سریال کالاها» و «حذف بارکد کالاها» به بخش…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان

0 176

آپدیت جدید نرم افزار انبارداری آسان منتشر شد نسخه 3.3.0 (تیر ۱۴۰۱)اضافه شدن «تولید سریال» به بخش کالاهااضافه شدن «تولید بارکد» به بخش کالاهااضافه شدن «چاپ مشخصات و بارکد کالا»…

ادامه مطلب