برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزارهای باشگاه

آپدیت نرم افزار باشگاه بازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 273

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بازی منتشر شد: نسخه ۲.2.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن امکان حذف کلیه فاکتورهای موقتاضافه شدن امکان تبدیل کلیه فاکتورهای موقت به دائمیاضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 225

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.3.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)نمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت تر اشخاصاضافه شدن ورود از اکسل به دریافت ها و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (اردیبهشت 1402)

1 254

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.1.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)امکان ثبت نمره نهایی عضو در کلاساضافه شدن چاپ نمره در صدور گواهینامهنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بازی آسان (آذر 1401)

0 106

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بازی منتشر شد: نسخه ۲.1.۰ (آذر ۱۴۰۱) اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هااتصال نرم افزار…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (آذر 1401)

0 128

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.2.۰ (آذر ۱۴۰۱)اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هابهبود الگوریتم و افزایش…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آذر 1401)

0 122

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.۰.۰ (آذر ۱۴۰۱)بهبود الگوریتم و افزایش سرعت محاسبه مدت اعتبار اعضای کلاسامکان ثبت کلاس شخص در «ورود» بدون احتساب در تعداد جلساتاضافه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آبان 1401)

0 143

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.۹.۰ (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن تنظیمات صدور گواهینامه برای هر کلاساضافه شدن امکان چاپ گواهینامه برای اعضاء کلاساضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (مهر 1401)

0 175

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.۱.۰ (مهر ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (شهریور 1401)

0 148

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.8.۰ (شهریور ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب