برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار باشگاه ورزشی آسان

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (اردیبهشت 1402)

1 253

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.1.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)امکان ثبت نمره نهایی عضو در کلاساضافه شدن چاپ نمره در صدور گواهینامهنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آذر 1401)

0 122

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.۰.۰ (آذر ۱۴۰۱)بهبود الگوریتم و افزایش سرعت محاسبه مدت اعتبار اعضای کلاسامکان ثبت کلاس شخص در «ورود» بدون احتساب در تعداد جلساتاضافه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آبان 1401)

0 143

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.۹.۰ (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن تنظیمات صدور گواهینامه برای هر کلاساضافه شدن امکان چاپ گواهینامه برای اعضاء کلاساضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (شهریور 1401)

0 148

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.8.۰ (شهریور ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سداد

0 1467

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سداد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک پارسیان

0 3192

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت

0 4486

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت به پرداخت ملت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان آسان پرداخت پرشین

0 880

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت آسان پرداخت پرشین شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان

0 141

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.۷.۰ (شهریور ۱۴۰۱)اضافه شدن امکان اتصال به وبکم در ثبت عضواضافه شدن امکان اتصال به دستگاه کنترل تردد RFIDاضافه شدن پنجره…

ادامه مطلب