برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 225

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.3.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)نمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت تر اشخاصاضافه شدن ورود از اکسل به دریافت ها و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (آذر 1401)

0 128

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.2.۰ (آذر ۱۴۰۱)اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هابهبود الگوریتم و افزایش…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (مهر 1401)

0 175

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.۱.۰ (مهر ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سداد

0 1467

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سداد شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک پارسیان

0 3194

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت

0 4487

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت به پرداخت ملت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب

راهنمای اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونیک سامان

0 6100

1- مقدمهبا دریافت دستگاه کارت خوان، از شرکت پرداخت الکترونیک سامان شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار حسابداری آسان و سایر نرم افزارهای شرکت به دستگاه کارت خوان متصل…

ادامه مطلب