برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزارهای امور اداری

معرفی نرم افزار دیسکت بیمه و مالیات آسان

0 359

نرم افزار دیسکت بیمه و مالیات آسان برای محاسبه و تهیه دیسکت بیمه و مالیات کارمندان و کارکنان شرکت ها و سازمان ها طراحی شده است. با استفاده از این…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار صندوق وام آسان (اسفند 1401)

1 161

آپدیت جدید نرم افزار صندوق وام آسان منتشر شد نسخه 2.2.0 (اسفند ۱۴۰۱) تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان (اسفند 1401)

0 119

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان منتشر شد نسخه 3.3.0 (اسفند ۱۴۰۱) تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان (اسفند ۱۴۰۱)

0 99

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان منتشر شد نسخه 3.3.0 (اسفند ۱۴۰۱)تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حضور و غیاب آسان (دی 1401)

0 135

آپدیت جدید نرم افزار حضور و غیاب آسان منتشر شد نسخه 2.4.0 (دی ۱۴۰۱)تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار نوبت دهی آسان (دی 1401)

0 93

آپدیت جدید نرم افزار نوبت دهی منتشر شد: نسخه 2.3.0 (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن خواندن شماره از طریق بلندگواضافه شدن فونت شماره به تنظیمات کاغذ حرارتیاضافه شدن چاپ رسید دریافتاضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار کنترل تردد آسان (آبان 1401)

0 143

آپدیت جدید نرم افزار کنترل تردد آسان منتشر شد نسخه 1.3.0 (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن قابلیت استفاده نرم افزار بصورت شبکه و اتصال نرم افزار به نسخه سرور نرم افزار کنترل…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار نوبت دهی آسان (آبان 1401)

0 143

آپدیت جدید نرم افزار نوبت دهی منتشر شد: نسخه 2.2.1 (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن مبلغ ویزیت به نوبت دهیاضافه شدن تنظیمات چاپ مبلغاضافه شدن امکان فعال/غیرفعال کردن بخش هااضافه شدن پشتیبان…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار کنترل تردد آسان

0 215

آپدیت جدید نرم افزار کنترل تردد آسان منتشر شد نسخه 1.2.0 (مرداد ۱۴۰۱)اضافه شدن «تنظیمات جستجو» به بخش تنظیمات نمایشاضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای کد پرسنلیاضافه شدن تاریخ ثبت…

ادامه مطلب