برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار نوبت دهی آسان

آپدیت نرم افزار نوبت دهی آسان (دی 1401)

0 73

آپدیت جدید نرم افزار نوبت دهی منتشر شد: نسخه 2.3.0 (دی ۱۴۰۱)اضافه شدن خواندن شماره از طریق بلندگواضافه شدن فونت شماره به تنظیمات کاغذ حرارتیاضافه شدن چاپ رسید دریافتاضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار نوبت دهی آسان (آبان 1401)

0 117

آپدیت جدید نرم افزار نوبت دهی منتشر شد: نسخه 2.2.1 (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن مبلغ ویزیت به نوبت دهیاضافه شدن تنظیمات چاپ مبلغاضافه شدن امکان فعال/غیرفعال کردن بخش هااضافه شدن پشتیبان…

ادامه مطلب