برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار حضور و غیاب آسان

آپدیت جدید نرم افزار حضور و غیاب آسان (دی 1401)

0 135

آپدیت جدید نرم افزار حضور و غیاب آسان منتشر شد نسخه 2.4.0 (دی ۱۴۰۱)تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل…

ادامه مطلب