برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزار حقوق و مزایای آسان

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان (اسفند ۱۴۰۱)

0 99

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان منتشر شد نسخه 3.3.0 (اسفند ۱۴۰۱)تغییر «کد پرسنلی» به «شناسه شخص» در نرم افزاراضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان

0 177

آپدیت جدید نرم افزار حقوق و مزایای آسان منتشر شد نسخه 3.2.0 (مرداد ۱۴۰۱)امکان انتخاب تصویر شخص از طریق اتصال نرم افزار به دستگاه وبکماضافه شدن «توضیحات» به بخش انواع…

ادامه مطلب