برای بستن دکمه ESC را بزنید.

بدون_قفل_سخت_افزاری

آپدیت نرم افزار مدیریت پسورد آسان (اردیبهشت 1402)

0 225

آپدیت جدید نرم افزار مدیریت پسورد منتشر شد: نسخه 1.1.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن «سایت» به بخش «ارز دیجیتال»اضافه شدن «نمایش رمزها بصورت پیش فرض» به بخش تنظیماتاضافه شدن تنظیمات «نحوه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 178

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بازی منتشر شد: نسخه ۲.2.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن امکان حذف کلیه فاکتورهای موقتاضافه شدن امکان تبدیل کلیه فاکتورهای موقت به دائمیاضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار آموزشگاه آسان (اردیبهشت 1402)

0 176

آپدیت جدید نرم افزار آموزشگاه آسان منتشر شد: نسخه 1.3.1 (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن فیلتر گروه شخص در ثبت نام گروهی اعضاء در کلاساضافه شدن تنظیمات الگوی شماره برای اعضا و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 154

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.3.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)نمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت تر اشخاصاضافه شدن ورود از اکسل به دریافت ها و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (اردیبهشت 1402)

1 174

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.1.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)امکان ثبت نمره نهایی عضو در کلاساضافه شدن چاپ نمره در صدور گواهینامهنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ آپارتمان آسان (نقره ای) (فروردین 1402)

0 175

آپدیت جدید نرم افزار شارژ آپارتمان منتشر شد: نسخه ۲.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار شارژ مجتمع آسان (طلایی) (فروردین 1402)

0 146

آپدیت جدید منتشر شد: نسخه 2.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه شارژ بخش «شارژ ماهانه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار ساختمان آسان (برنزی) (فروردین 1402)

0 146

آپدیت جدید نرم افزار شارژ ساختمان منتشر شد: نسخه ۲.7.۰ (فروردین ۱۴۰۲)اضافه شدن نمایش جدولی مشخصات ساکن و مالک در لیست واحدهانمایش نام ساکن و نام مالک در پنجره محاسبه…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار مدیریت ارز دیجیتال آسان (فروردین 1402)

0 145

آپدیت جدید نرم افزار مدیریت ارز دیجیتال آسان منتشر شد نسخه 1.6.0 (فروردین 1402)اضافه شدن آیتم های «شناسه شخص»، «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور»، «شهرستان» و «بخش» به اشخاصاضافه…

ادامه مطلب

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان (اسفند 1401)

0 131

آپدیت جدید نرم افزار حسابداری شرکتی آسان منتشر شد. نسخه 1.3.0 (اسفند 1401)اضافه شدن آیتم های «ملیت»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور»، «شهرستان»، «بخش»، «کد شغل» و «تاریخ تولد» به…

ادامه مطلب